System pergol aluminiowych

Szybki kontakt

  • ALUMINUM PERGOLA SYSTEM (APS)

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
Większość komponentów tego systemu została zaczęrpnięta z grupy ALIVER. System oparty na podkonstrukcji z elementów drewnianych (slupy, zastrzały). Elementy okapowo-rynnowe, kalenicowe, krokwie skrajne i pośrednie wykonywane są z profili aluminiowych. Możliwe do zastosowania grubości wypełnień to: 16, 20 lub 32 mm. Istnieje możliwość lakierowaniaprofili kolorem imitującym strukturę drewna, nawiązującym do stylu drewnianych pergol.
ZASTOSOWANIE
- zadaszenia wiat, pergoli


  • SYSTEM PERGOLA ROOF (PR)

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
System przeznaczony do obudowy profilami aluminiowymi konstrukcji drewnianych lub stalowych. Zarówno słupy, krokwie, jak i inne elementy konstrukcyjne wykonywane są jako niesystemowe. Krokwie to niekonstrukcyjny, nakładkowy, otwarty element, do którego dopinany jest tworzywowy element izolacyjny. Profile rynnowe i okapowe przykręcane są do nożnych elementów np. drewnianych. Istnieje możliwość zastosowania wypełnień albo szyb pojedynczych. Istnieje możliwość malowania profili aluminiowych w sposób imitujących strukturę drewna. System daje możliwość wstawienia okien połaciowych. 

ZASTOSOWANIE 
- otwarte lub zamknięte zadaszenia pergoli, tarasów, ogrodów zimowych opartych na podkonstrukcji z drewna lub stali   


  • SYSTEM DACHÓW PRZESUWNYCH(MS)

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
System przesuwnych dachów z wypelnieniem poliwęglanem komorowym 16 mm. System przeznaczony do wbudowania w systemy ogrógów zimowych ALIVER 1000 lub ALIVER 2000+.Istnieje możliwosć przesuwania dwukwaterowych połaci dachowych w jednym kierunku, równoległym do krokwi. 
ZASTOSOWANIE 
- zadaszenia ogrodów zimowych z rozsuwanym dachem